Mobile gastronomy worker on the european labour market

Dates 

Programme or Initiative

Identification number

Contracting organisation

Title of the project / network

2006

Leonardo da Vinci

M06/030/K/A/106

Niepubliczne technikum zawodowe w nowym miescie and pilica zakladu doskonalenia zawodowego w kielcach

Mobile gastronomy worker on the european labour market